ธงชาติต่างๆ ทั่วโลก

ธงชาติต่างๆ ทั่วโลก

ธงชาติต่างๆ ทั่วโลก คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก รูปธงชาติประเทศต่างๆ พร้อมชื่อ การออกแบบธงชาติและข้อบังคับในการใช้ธงชาติมักเป็นสิทธิและหน้าที่ของรัฐบาล striptease-paris แต่พลเมืองก็มีสิทธิในการใช้ธงชาติในดินแดนของตนตามข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนดไว้

1. ธงชาติ

ธงชาติต่างๆ มักถูกใช้แสดงเครื่องหมายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนและศาลาว่าการเมือง ธงชาติอังกฤษ โดยมีข้อบังคับว่าธงจะถูกชักอยู่บนอาคารที่ไม่ใช่ทางทหารเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น ตามหลักสากล, การใช้ธงชาติถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสำหรับการใช้บนแผ่นดิน และอีก 3 ประเภทสำหรับใช้ในภาคทะเล

ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน มี 3 ประเภท:

 1. ธงพลเรือน หรือ ธงราษฎร
 2. ธงราชการ หรือ ธงรัฐบาล
 3. ธงกองทัพ หรือ ธงราชการทหาร

ธงชาติสำหรับใช้ในภาคทะเล มี 3 ประเภท:

 1. ธงเรือราษฎร์ หรือ ธงเรือพาณิชย์
 2. ธงเรือราชการ หรือ ธงเรือหลวง
 3. ธงนาวี หรือ ธงเรือรบ

2. ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน

ธงชาติประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับใช้บนแผ่นดิน มี 3 ประเภท:

 1. ธงพลเรือน หรือ ธงราษฎร:

  • การใช้: ธงพลเรือนหรือธงราษฎรมักถูกใช้ในที่ต่าง ๆ ทั้งในสถานที่เอกชนและรัฐ เช่น โรงเรียน, ศาลาว่าการเมือง, หรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ.
  • บทบาท: เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือสังคมที่ใช้ ธงชาติประเทศต่างๆ ยุโรป และมักถูกส่งเสริมให้คนเห็นและรับรู้.
 2. ธงราชการ หรือ ธงรัฐบาล:

  • การใช้: ธงราชการหรือธงรัฐบาลถูกใช้โดยรัฐบาลเพื่อแสดงเครื่องหมายของความเป็นประชาธิปไตยและการควบคุมของรัฐบาล.
  • บทบาท: เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจและตำแหน่งของรัฐบาล ใช้ในงานทางการเมืองและงานที่เกี่ยวกับรัฐบาล.
 3. ธงกองทัพ หรือ ธงราชการทหาร:

  • การใช้: ธงกองทัพหรือธงราชการทหารใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเพื่อแสดงความเป็นพิเศษและบทบาททางทหาร.
  • บทบาท: ธงชาติต่างๆ ทั่วโลก เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงกำลังทหารและอำนาจทางทหาร ใช้ในการแสดงเครื่องหมายทางทหารและเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของกองทัพ.

3. ธงชาติสำหรับใช้ในภาคทะเล

ธงนานาชาติ สำหรับใช้ในภาคทะเล มี 3 ประเภท:

 1. ธงเรือราษฎร์ หรือ ธงเรือพาณิชย์:

  • การใช้: ธงเรือราษฎร์หรือธงเรือพาณิชย์ใช้บนเรือเอกชนที่ทำการพาณิชย์.
  • บทบาท: เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรือพาณิชย์ที่มีการประกอบการทางทะเล.
 2. ธงเรือราชการ หรือ ธงเรือหลวง:

  • การใช้: ธงเรือราชการหรือธงเรือหลวงใช้บนเรือของรัฐบาล.
  • บทบาท: รูป ธงชาติต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรือของรัฐบาลที่ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับควบคุมทางทหารทางทะเล.
 3. ธงนาวี หรือ ธงเรือรบ:

  • การใช้: ธงนาวีหรือธงเรือรบใช้บนเรือรบและเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือต่าง ๆ.
  • บทบาท: เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการใช้เรือเพื่อการรบที่ทำงานในทางทหาร.

4. เกร็ดเกี่ยวกับธงชาติ

เกล็ดเกี่ยวกับ ธงนานาชาติ
 • ธงชาติต่างๆ ทั่วโลก ธงชาติเดนมาร์กเป็นธงราชการที่มีประวัติความยาวที่ยาวนานที่สุดที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน.
 • ธงชาติเนปาลเป็นเพียงธงเดียวในโลกที่ไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม.
 • ธงชาติสกอตแลนด์เป็นธงที่มีประวัติความยาวที่ยาวนานที่สุดในโลกและยังใช้ในปัจจุบัน.
 • ธงชาติลิเบียเป็นธงที่มีเพียงสีเขียวเท่านั้น.
 • ธงชาติโมซัมบิก รูป ธงชาติต่างๆ มีรูปปืน AK-47 อยู่บนธง.
 • ธงชาติของไซปรัส, คอซอวอ, และเกาหลีแบ่งรูปแผนที่ของประเทศตนเองอยู่บนธง.
 • มีการใช้สีต่าง ๆ ในธงชาติของประเทศต่าง ๆ ซึ่งบางสีมีความหมายเฉพาะ เช่น สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ที่นิยมในยุโรปและชาติตะวันตก สีแดง สีเหลือง สีเขียว ที่นิยมในแอฟริกา และสีแดง สีขาว สีดำ สีเขียว ที่นิยมในทวีปเอเชียตะวันออกกลาง